Warning: Declaration of W3_Plugin_TotalCache::activate($network_wide) should be compatible with W3_Plugin::activate() in /storage/content/70/172270/elcompagniet.se/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/lib/W3/Plugin/TotalCache.php on line 15 Tjänster ‹ Elcompagniet

Tjänster

Elcompagniet AB verkar i Göteborg med omnejd och har alla slags kunder, stora som små. Allt från stadens arenor och byggen till privatpersoner.

Vi utför bland annat

  • Entreprenader
  • Serviceutryckningar
  • ROT renoveringar
  • Data och telenät
  • Starkströmsinstallationer
  • Projekteringar
  • Styranläggningar
  • Ljussättning av idrottsplatser och fotbollsplaner
  • Mindre utrymnings och brandlarmsanläggningar
  • Port och passageanläggningar