Tjänster

Elcompagniet AB verkar i Göteborg med omnejd och har alla slags kunder, stora som små. Allt från stadens arenor och byggen till privatpersoner.

Vi utför bland annat

  • Entreprenader
  • Serviceutryckningar
  • ROT renoveringar
  • Data och telenät
  • Starkströmsinstallationer
  • Projekteringar
  • Styranläggningar
  • Ljussättning av idrottsplatser och fotbollsplaner
  • Mindre utrymnings och brandlarmsanläggningar
  • Port och passageanläggningar