Om företaget

Elcompagniet AB startades 2008 av Rikard Jochnick med bröderna Kari och Jerry Prosi och har idag ett tiotal anställda.

Företagets samlade erfarenheter bidrar till ett stabilt fundament att stå på då alla inom företaget har mångårig arbetslivserfarenhet och hög kompetens. Vilket resulterar i ett högklassigt arbete med bl.a. kalkylering, projektering, planering och genomförande. Detta underlättar givetvis för kunderna då all kompetens är samlad under ett och samma tak.

Vår målsättning är att alltid ligga i framkant vad det gäller kompetensutveckling av alla våra medarbetare. Detta för att säkerställa vår betydelse inom branschen samt att vara en attraktiv arbetsgivare samt att föra ett aktivt arbete med Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöcertifiering.

Vi innehar även allmän elbehörighet samt certifikat inom byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U.

Nya kunder och ökade marknadsandelar trots en vikande konjunktur visar att vi arbetar i rätt riktning och utför kvalitativa arbeten.

Kari Prosi
VD