Höghöjdsarbete

falk1

Rikard arbetar med belysningen på Falkenbergsarena