Sommar konserter

En hektisk konsert sommar i Göteborg startar med att Elcompagniets personal arbetar på Summerburst, Kent och Håkan Hellström m.fl.