Privatvilla, Torslanda

Pågående till- och ombyggnad av en privatvilla på Flyghamnsbacken i Torslanda.