Annedals trappor

Elcompagniet utför en totalrenovering samt loft-tillbyggnad av fastigheten på Annedals trappor 1 i centrala Göteborg.