Vindsvåningar Johanneberg

På uppdrag av Brf. Johannebergsgatan 30, utför vi all el-, tele och datainstallationer i de exklusiva nybyggda takvåningarna.