Guldheden Södra

Elcompagniet är i full färd med att byta ut belysningen Guldhedens Södra konstgräsplan.