Fler åskådare på Ullevi

I samarbete med Got Event genomför vi en utbyggnad/anpassning på Ullevi för utökad åskådar kapacitet på 75.000. Detta innebär stora kablage omläggningar för olika el- och tele anläggningar.