Hotell Säve Flygplats

Elcompagniet har fått förtroendet att ta hand om nybyggnationen av City Airport Hotel, Säve Flygplats. Vilket inte bara inkluderar hotellet utan även restaurang, konferens och kontor.